РЛК СМОЛЯН И ТЪРГОВИЩЕ ОСТАВАТ С НЕПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС ОТ 2010 Г.

РЛК СМОЛЯН И ТЪРГОВИЩЕ ОСТАВАТ С НЕПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС ОТ 2010 Г.

Актуалната справка за дължимите отчисления (към 7 юни 2011 г.) можете да видите тук:
Справката публикуваме с уважение към колегите, които спазват закона и нормативните документи!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)