С ИНИЦИАТИВАТА "ДОБРАТА ДУМА ЛЕКУВА" БЛС РЕСТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА СИ КАМПАНИЯ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЛЕКАРИ

С ИНИЦИАТИВАТА "ДОБРАТА ДУМА ЛЕКУВА" БЛС РЕСТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА СИ КАМПАНИЯ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЛЕКАРИ

С инициативата "Добрата дума лекува" Българскилекарски съюз поднови Националната сикампаниясрещу насилието над медици #ПребориГнева.

По данни на здравното министерство от началото на годината са регистрирани над 100 случая на вербална и 8 на физическа агресия в центровете за спешна медицинска помощ. На този фон ефективните присъди за посегателство над медицински лица през последните две години са само две.

__Източник: __SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)