С МИСЪЛ ЗА БЛИЖНИЯ!

С МИСЪЛ ЗА БЛИЖНИЯ!

Студенти от Медицинския Университет - Пловдив с искрен и вдъхновяващ призив дни след Световния ден за информираност относно аутизма.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)