С П О Р А З У М Е Н И Е

С П О Р А З У М Е Н И Е

за общи действия в сферата на здравеопазването
Днес 03.11.2009 г. лидерите на КНСБ, КТ ”Подкрепа”, БЛС, БФС, БЗС, БАПЗГ, НАРЗ, ФСЗ-КНСБ, МФ”Подкрепа”, изразяват искрено и недвусмислено желанието си за общи действия и единни експертни становища в сферата на здравеопазването.
Всички проекти и намерения за реформи, от днес нататък, трябва да се консултират в този формат независимо кой и как ги предлага!
Гласът на обществото и гилдията трябва да се чува!
Днешното споразумение потвърждава желанието ни да работим за по-добро качество на живота в България и по-добър статут на работещите в здравеопазването.
Днес се създава Обществен съвет в здравеопазването, който реши да покани на професионален дебат министрите на финансите, здравеопазването и техните екипи и председателя на парламентарната комисия по здравеопазване и членовете и парламентарната комисия по бюджет и финанси. След срещата и в зависимост от резултата й, ще се вземе решение, за провеждане на Национален ден на протест, пред Българския парламент, под надслов: ”Достатъчно средства за здравеопазване, пълна експертна яснота за реформите”
Здравеопазването е на всички и не може да бъде приоритет на тази или онази партийна централа!

За КНСБ : За БЛС:
доц. д-р Желязко Христов Д-р Цветан Райчинов

За КТ ”Подкрепа”: За БФС:
д-р Константин Тренчев Маг. фарм. Мирослав Ненчев

За ФСЗ-КНСБ: За БЗС:
д-р Иван Кокалов д-р Николай Шарков

За МФ”Подкрепа” За БАПЗГ:
д-р Теодора Вълчева проф. д-р Станка Маркова

За НАРЗ:
Д-р Димитър Димитров
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)