САМО ХОРАТА НАД 60 ГОДИНИ ЩЕ ПАЗАРУВАТ ОТ 8:30 ДО 10:30 СУТРИНТА

САМО ХОРАТА НАД 60 ГОДИНИ ЩЕ ПАЗАРУВАТ ОТ 8:30 ДО 10:30 СУТРИНТА

Като мярка срещу разпространението на коронавируса от 21 март се въвежда ограничение за пазаруване в магазини и аптеки за хора под 60-годишна възраст между 8:30 до 10:30 ч., съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

Други мерки предвиждат да се преустановят посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Собствениците на домашни любимци ще могат да ги извеждат в обособените за животни места в парковете. Условието обаче е да не се струпват на групи. Засега мерките са само за областните градове.

Органите на МВР ще организират КПП-та на входно-изходните пътища на областните центрове и ще извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През КПП-тата ще се пропуска преминаването на лица в случаи на неотложно пътуване, обусловено от доказана потребност от трудово естество, здравословни причини, завръщане в дома – настоящия или постоянен адрес. Това ще се удостоверява със служебна бележка от работодателя, медицински документ или документ за самоличност.

Източник:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)