"Зрението е всичко! Прегледай се!”

4001 СА ОБЩО ПРЕГЛЕДАНИТЕ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

4001 СА ОБЩО ПРЕГЛЕДАНИТЕ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО...

Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз , Българското дружество по офталмология и Байер България приключи

499 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

499 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА...

3520 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

НАД ТРИ ХИЛЯДИ СА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

НАД ТРИ ХИЛЯДИ СА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО...

371 души са прегледаните през изминалата седмица от Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

398 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

398 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА...

2650 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

449 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

449 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА...

1876 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

405 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ  ПРЕЗ ПОРЕДНАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

405 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ПОРЕДНАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА...

1427 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз , Българското дружество по офталмология и Байер България

378 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ  ПРЕЗ ВТОРАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

378 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ВТОРАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА...

1022 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз , Българското дружество по офталмология и Байер България

644 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ЗА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

644 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ЗА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА...

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

ПРИ ОГРОМЕН ИНТЕРЕС ЗАПОЧНАХА БЕЗПЛАТНИТЕ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ В САМОКОВ

ПРИ ОГРОМЕН ИНТЕРЕС ЗАПОЧНАХА БЕЗПЛАТНИТЕ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ В САМОКОВ

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!” СТАРТИРА В САМОКОВ

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!” СТАРТИРА В САМОКОВ

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България.

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)