"Зрението е всичко! Прегледай се!”

449 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

449 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА...

1876 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

405 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ  ПРЕЗ ПОРЕДНАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

405 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ПОРЕДНАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА...

1427 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз , Българското дружество по офталмология и Байер България

378 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ  ПРЕЗ ВТОРАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

378 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ПРЕЗ ВТОРАТА СЕДМИЦА ОТ ИНИЦИАТИВАТА...

1022 са общо прегледаните от началото на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз , Българското дружество по офталмология и Байер България

644 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ЗА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА “ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

644 ДУШИ СА ПРЕГЛЕДАНИ ЗА СЕДМИЦА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА...

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

ПРИ ОГРОМЕН ИНТЕРЕС ЗАПОЧНАХА БЕЗПЛАТНИТЕ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ В САМОКОВ

ПРИ ОГРОМЕН ИНТЕРЕС ЗАПОЧНАХА БЕЗПЛАТНИТЕ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ В САМОКОВ

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!” СТАРТИРА В САМОКОВ

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!” СТАРТИРА В САМОКОВ

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България.

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

"ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!”

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)