Сезират Конституционния съд за направленията и лимитите на НЗОК

Сезират Конституционния съд за направленията и лимитите на НЗОК

Сезират Конституционния съд за направленията и лимитите на НЗОК class="txt">zdrave.net

Народните представители от парламентарната група на ОДС са инициирали сезиране на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на текстове от Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г., съобщава пресцентърът на партията. Искането е подкрепено и от 67 депутати от останалите опозиционни сили в парламента, допълват от там.

Според сините депутати, правото на касата да назначава брой специализирани медицински дейности на всяко тримесечие ограничава достъпа на гражданите до медицинска помощ. В мотивите се подчертава, че лимитирането на броя на назначаваните прегледи при специалист не дава възможност на всички нуждаещи се здравноосигурени граждани да получат специализирана медицинска помощ. В искането се допълва, че всички български граждани, които редовно са си плащали здравноосигурителни вноски, имат гарантиран по Конституцията достъп до медицинска помощ. Според приетите текстове в Закона за бюджета на НЗОК, същите хора обаче са поставени в положение да се надяват да бъдат лекувани, ако случая им попада в определения брой медицински дейности, определени от НЗОК.

Вторият текст от Закона за бюджета, който е атакуват от депутатите на ОДС, е чл.5, с който се допуска НЗОК да определя за районните здравноосигурителни каси обща годишна стойност на разходите за болнична помощ, разпределена по месеци. Според този текст, от своя страна, районните здравни каси определят месечната стойност на дейностите за болнична медицинска помощ с определен бюджет, което също автоматично води до ограничаване на достъпа до такава помощ. От парламентарната група на ОДС считат, че е съвсем реално търсенето на подобна медицинска помощ да надвиши определения от НЗОК лимит и общопрактикуващия лекар няма да може да даде направление за специализирана извънболнична или болнична помощ, както и за лабораторни изследвания. Сините депутати подчертават, че по този начин гарантираното от държавата медицинско обслужване не може да бъда осигурено на всички нуждаещи се, а изпълнителите на болнична медицинска помощ ще трябва по някакъв критерий да решат на кого да го предоставят и на кого не.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)