СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕЦЕНЯВА ДАЛИ ЛЕКАРЯТ Е ЗА СЪД

СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕЦЕНЯВА ДАЛИ ЛЕКАРЯТ Е ЗА СЪД

Представители на лекарското съсловие, ВКП, Министерство на правосъдието, Изпълнителна агенция „Медицински одит”, депутати от Комисията по здравеопазване към НС, НЗОК, участваха в кръгла маса за лекарските грешки, организирана от ръководството на БЛС. Съсловната организация предвижда сериозни промени в етичния кодекс, за да се коригира понятието медицинска или лекарска грешка. В момента няма такова определение. Според председателя на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов, няма как да се установи лекарска грешка, без това да се прецени от лекар. Ръководството на организацията предлага създаването на лекарски професионално-експертни комисии, които да проверяват т.нар. „лекарски грешки” преди досъдебното производство. Идеята е да има централна комисия от 27-29 членове и регионални комисии по места с 9-11 члена, съобщи председателят на Централната комисия по професионална етика проф.Милан Миланов. Комисията може да е към БЛС или Изпълнителната агенция „Медицински одит” /ИАМО/. На кръглата маса стана ясно, че Върховна касационна прокуратура и ИАМО са пред подписване на споразумение за съвместни действия. Според заместник-главния прокурор Галина Тонева, така ще се избегнат ненужните дела, а лекарите ще спрат да се страхуват от поемането на риск за пациент в критично състояние, за да не бъдат изправени пред съда. „Прокуратурата ще спре да възлага проверки на некомпетентни органи, тъй като полицаите не могат да разбират от лекарски грешки”, каза Росен Димов от ВКП. Председателят на здравната комисия в НС Десислава Атанасова обеща принципна подкрепа за законови промени. Представителите на отделните институции се обединиха около идеята да участват заедно в дефинирането на понятието „оправдан медицински риск” и то да бъде вкарано в НК.
Презентацията на проф. Милан Миланов, председател на Централната комисия по професионална етика, можете да прочетете тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)