СТАНОВИЩЕ НА БЛС ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №17/ 2018 Г.

Становището на БЛС относно конституционно дело №17/ 2018 г. можете да видите тук.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)