СЪВЕТ НА МЕНИДЖЪРИТЕ ЩЕ КОНСУЛТИРА БЛС

СЪВЕТ НА МЕНИДЖЪРИТЕ ЩЕ КОНСУЛТИРА БЛС

Днес, /02.10.09/ по инициатива на ръководството на Български лекарски съюз, като консултативен орган беше учреден Съвет на мениджърите. В него влизат директори и представители на различни болници – университетски, областни, общински, ведомствени и частни. За първи път БЛС събира мениджъри, с идеята за пряко участие в реализацията на предстоящите промени в сферата на здравеопазването. На срещата бяха очертани основните проблеми, по които Съветът ще подготвя становища и предложения, на базата на конкретния опит от практиката и предвид спецификата на отделните лечебни заведения.
Приоритет, по който веднага започна работа, е Национален рамков договор 2010. Предвид някои лансирани тези за промени в ЗЗО, мениджърите се обединиха около становището, че не приемат никаква друга форма на договаряне, освен съществуващата нормативна уредба за Национален рамков договор. Те ще имат възможност да участват пряко в договарянето на частта „Болнична помощ” от страна на БЛС. Основният принцип, от който ще се ръководим е синхронизирането на интересите на всички болници – заяви на срещата председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов.
Другите основни въпроси, по които съветът ще се произнесе, са свързани с предстоящите промени в законодателството, подготовката на национална здравна карта и преструктурирането на болничния сектор. Мениджърите ще участват още и в контактите на БЛС с изпълнителната и законодателната власт.

В състава на мениджърския съвет влизат :
Доц. д-р Владимир Пилософ, Доц. д-р Боримир Василев – началник по лечебната дейност на ВВМА, Д-р Димитър Димитров – председател на работодателите в здравеопазването и директор на МБАЛ „Св.Ана”,Д-р Методи Янков – директор на Университетска болница Майчин дом, Д-р Симеон Василев – председател на асоциацията на областните болници, Доц. д-р Валентин Стоянов –университетска болница Ст.Загора, Д-р Милчо Вичев – директор на МБАЛ Русе, Д-р Али Селиман- председател на сдружението на общинските болници, Д-р Васко Кацаров – директор на V градска болница /най – голямата общинска болница/, София, Д-р Стайко Спиридонов – председател на Националната асоциация на частните болници, Ренета Инджова – икономически директор на болница „Токуда” . От страна на най – големия представител на спешната помощ в страната ще се включи директорът на Пирогов доц. д-р Димитър Раденовски.

Quo Vadis брой 01 от 29.01.2020 годинаSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)