ТАНЦЪТ НА ХОЛЕРАТА

ТАНЦЪТ НА ХОЛЕРАТА

Книгата "Танцът на холерата" разглежда избухването на голямата холерна епидемия в Цариград през 1865 г. и нейното въздействие върху българите, живеещи в града. В анализа на драматичната ситуация са използвани български вестници, официални доклади, изследвания, проведени непосредствено след епидемията, мемоари и османски архивни източници. Авторът проследява пренасянето на болестта от Египет в османската столица в началото на лятото на 1865 г. и нейното разпространение в града, на Балканите, в Близкия изток и в Европа. Обръща се внимание на забавените, но решителни правителствени мерки за борба с болестта; основните фактори, които са улеснили бързото ѝ разпространение и са причинили значителни жертви; разбирането за болестта и концепциите за превенция и лечение.

Холерната епидемия от 1865 г. е разгледана в по-широкия контекст на холерните пандемии през деветнадесети и двадесети век. Както показва статистиката, епидемията от 1865 г. се оказва може би най-смъртоносната в Цариград поради съвпадението на фактори като по-голямата тълпа от поклонници, присъствали на празника Курбан байрам в Мека, развитието на глобалния морски транспорт и липсата на значителен напредък в научното разбиране и лечение на болестта. Разнообразният религиозен и етнически състав на населението на Цариград затруднява борбата с болестта.

Авторът обръща специално внимание на различното отношение към епидемичните заболявания сред различните поданици на Османската империя в съответствие с тяхната религиозна принадлежност, народни вярвания, традиции и практики. Подробно се анализират някои български стихотворения, посветени на холерната епидемия, както и новите тенденции в православната иконография, повлияни от западната традиция (танцът на смъртта).

Повече за книгата можете да проветете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)