УС на БЛС се срещна с премиера Бойко Борисов

УС на БЛС се срещна с премиера Бойко Борисов

Във връзка с отправено искане от страна на БЛС, днес 16.11.09, премиерът Бойко Борисов покани управителния съвет на съсловната организация на работна среща. Основната тема на дискусията беше проектобюджетът за здравеопазване - 2010 г. По повод несъгласието на БЛС с намаляване на средствата за болнична помощ, министър – председателят даде твърдо уверение, че през първите 6 месеца на следващата година, заделените субсидии няма да бъдат по – малко от тези, предвидени за 2009 г.

Уточнени бяха още и конкретни стъпки относно реформата в здравеопазването, които включват критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения, както и преструктурирането на част от тях. Регламентирани бяха и регулярни срещи между БЛС ,председателя на комисията по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов, министъра на финансите и министъра на здравеопазването, където ще се разглеждат стъпките по провеждането на реформата. С оглед обсъждане хода на реформата и по желание на премиера Бойко Борисов, срещи ще се състоят и с него веднъж месечно.
След срещата, която БЛС оценява много положително, Управителният съвет на организацията смята, че на този етап, предварително обявените протести на лекарското съсловие, трябва да бъдат отменени. БЛС ще възстанови и своето участие в преговорите по НРД-2010, както и работата си в комисиите по всички наредби към МЗ.
На срещата с министър – председателя са присъствали още вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, зам.министърът на финансите Владислав Горанов, председателят на комисията по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов и министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)