УТОЧНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПУСНАТА НЕТОЧНОСТ В ТЕЛЕВИЗИОННО ИНТЕРВЮ

УТОЧНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПУСНАТА НЕТОЧНОСТ В ТЕЛЕВИЗИОННО ИНТЕРВЮ

Във връзка с интервю на председателя на БЛС за предаването “Твоят ден” по NovaNews, дадено на 20 февруари, правим следното уточнение:

 В рамките на участието е допусната неточност в твърдението, че д-р Стефан Константинов е бил първият здравен министър поискал отнемане на лекарски права, което изказване не кореспондира с истината. Поднасяме извиненията си към д-р Константинов за допуснатата неточност.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)