В БЛАГОЕВГРАД И ПЛЕВЕН С КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КРЪВНА ПЛАЗМА

В БЛАГОЕВГРАД И ПЛЕВЕН С КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КРЪВНА ПЛАЗМА

Плевен и Благоевград се включват в кампанията за осигуряването на кръвна плазма за лечение на болните отКовид-19.

В Плевен Центърът по трансфузионна хематология вече разполага с два апарата, оборудване и консумативи, закупени с дарения на граждани и бизнеса.Изискванията към дарителите са:

  • да са на възраст 18-65 години;
  • да иматположителен резултат от PCR тест, от който са изминали не по-малко от 40 дни;
  • в момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти;
  • да отговарят на общите изисквания за кръводарител.

Повече информация на телефон: 064 898 850.

А в отделението по трансфузионна хематология в Благоевград започва кръводарителска кампания за осигуряване на реконвалесцентна плазма.
Дарената от хора, преболедували Ковид-19, кръв, ще се транспортира до София, където ще се преработва. Доброволците щемогат да даряват кръв всекипонеделник и четвъртък от 7.30 до 12.30 часа. Дарената кръвще се транспортира до столицата, където от нея ще се извлича реконвалесцентната плазма.

Изисквания към кръводарителите:

  • да са здрави;
  • да представят PCR теста, от който е видно, че от началото на вирусната инфекция са изминали поне 40 дни;
  • да са над 50 килограма;
  • да са на възраст между 18 и 65 години, да не са взимали лекарствени медикаменти през последните 48 часа.

Повече информация на телефон: 073/8292399; 073/8292358
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)