ВАЖНО ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВEДЕНИЯ У НАС

ВАЖНО ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВEДЕНИЯ У НАС

От 01.08.2022 г. всяко лечебно заведение, съгласно НРД, трябва да подава към НЗИС извършените от ЛЗ дейности по хоспитализация, дехоспитализация, консултации и дейности свързани с лечението на пациентите. Данните се изпращат посредством електронен подпис на лекар или технически сътрудник.

За целта всяко лечебно заведение е необходимо да разполага със специализиран софтуер с последна актуална версия, която да отговаря на изискванията на Националната здравноинформационна система.

И още: важно е да бъде осигурена и сигурна интернет връзка за предаване на данните от локалния софтуер към НЗИС.

Резултатите от проведените лабораторни изследвания се генерират автоматично от болничната система към НЗИС.

При възникнали затруднения и въпроси изпълнителите следва да се обръщат към разработчика на софтуера, който се използва в Лечебното заведение.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)