ВИРТУАЛНА БИОБАНКА ЗА ТУМОРНИ ТЪКАНИ

ВИРТУАЛНА БИОБАНКА ЗА ТУМОРНИ ТЪКАНИ

Да правиш научни изследвания в България не е лесно. Зад подобна теза застават редица учени, особено в областта на медицината. Трудностите са от различно естество. Липсата на обобщени клинични данни се явява особено предизвикателство.

Опитвайки се да помогнат за решаването на част от проблема, д-р Мариела Василева и доц. д-р Ангел Йорданов се обединяват, за да създадат първата виртуална биобанка за туморни тъкани. Проектът „Космос“ печели наградата „Предприемач в науката 2021“. Какви са реалните ползи и с какво ще бъде полезна новосъздадената биобанка, четете в интервюто, което двамата лекари изследователи дадоха за в-к „Quo vadis“.

-Д-р Василева, как се роди идеята за създаването на „Космос“? Какво Ви провокира да застанете зад този проект?

-Идеята за създаването на биобанката се роди от нашата нужда да използваме такава. Заедно с д-р Йорданов работим по различни проекти като за по-голямата част от тях са нужни голямо количество проби от пациенти. Такива се събират трудно в един-единствен център. Затова би било много по-лесно, ако съществува програма, която да обединява клиничните данни и туморни проби от различни институции.

-Защо решихте да се насочите към науката?

-Много харесвам една сентенция на бащата на органосъхраняващата хирургия на гърдата - Умберто Веронезе. Той казва: „Вярата в науката е вярата в бъдещето“. Смятам, че науката е единственият ни реален шанс да подобрим резултатите при нашите пациенти. Всяко едно наше действие трябва да бъде базирано на доказателства и световен опит. Опитът на всеки от нас е изключително ценен. Това е нещото, което ни прави добри лекари, но опитът на отделния човек е капка в морето на световното знание. Медицината, базирана на доказателства, създава добрата медицинска практика.

Цялото интервю с д-р Мариела Василева и доц. д-р Ангел Йорданов.

Източник: Quo vadis Quo vadis
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)