XIX КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

XIX КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

Организационният комитет на Българската асоциация по радиология има удоволствието да Ви покани на своя XIX конгрес, който ще се проведе присъствено в периода 3-6 ноември 2022 г. в  Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

За предстоящото издание на конгреса Организационният комитет има амбициозната задача да подготви изключително стойностна научна програма, която ще включва множество интересни научни сесии. Специални гости ще бъдат изтъкнати лектори от страната и чужбина, които ще имат възможността да споделят своя огромен опит в оживени дискусии и неформални разговори. 

В предконгресния ден - 3 ноември - ще се проведе Европейско училище по абдоминална образна диагностика под егидата на ESOR Visiting Professorship Programme, чиято цел е да привлече голям брой специализанти и млади лекари в областта на образната диагностика. За информация и регистрация за училището последвайте линка ТУК.

За повече информация, онлайн регистрация и новини посетете платформата на събитиетоТУК, където предстои да публикуваме информация за участие с резюмета.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)