ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА НА НРД-2011 ЗА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА НА НРД-2011 ЗА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

ВИЖ ПИСМОТО ДО РЛК ТУК:
С ГРАФИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)