ЗАПОЧВАТ РАЗГОВОРИ ЗА ПРОМЯНА В ЦЕНАТА НА КОВИД ПЪТЕКИТЕ

ЗАПОЧВАТ РАЗГОВОРИ ЗА ПРОМЯНА В ЦЕНАТА НА КОВИД ПЪТЕКИТЕ

През последните седмици се наблюдава повишаване броя на новооткритите случаи на пациенти с COVID-19, като е увеличен броят на хоспитализираните пациенти, както по клинични пътеки, така и в интензивните отделения.

От асоциации и сдружения на болниците постъпиха сведения за разходите на лечебни заведения за болнична медицинска помощ при лечението на пациенти с COVID-19. Данните показват, че в много от случаите агрегираните разходи, направени от болниците, надвишават финансирането на това лечение чрез заплащане по определените в НРД клинични пътеки и в някои от случаите и по КПр за интензивно лечение.

Предвид очакваното повишаване на броя на хоспитализираните пациенти с COVID-19, най-бързият възможен вариант за подкрепа на лечебните заведения за БМП в тази ситуация е да се повишат цените на клиничните пътеки № 39, № 48 и № 104 в случаите, когато се извършва лечение на пациенти с доказан COVID-19. Затова БЛС предлага да се изготви допълнително споразумение към НРД за медицинските дейности 2020-2022 г., като увеличението на посочените клинични пътеки да влезе в сила от 01.08.2021 г. и да важи за времето на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна.

Писмото до НЗОК може да намерите тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)