ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИТЕ СА ПРОБЛЕМ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ЗДРАВНОНЕОСИГУРЕНИТЕ  СА ПРОБЛЕМ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

В доклад на експертна група към Институт "Отворено общество"- София, представен на кръгла маса на 14 май се казва, че броят на здравнонеосигурените в България в последните години остава около един милион души. Това са предимно млади хора с ниско или средно образование, домакинства с ниски доходи, предимно роми. Докладът е подготвен на базата на данни от изследване, което за първи път в България дава информация за профила на здравнонеосигурените и причините за липса на осигуряване. Безработицата и финансовите затруднения не позволяват на хората да се осигуряват – сочат данните. Както и наличието на допълнителни плащания, въпреки осигуровката. 75% от анкетираните не вярват на институциите от здравната сфера.Председателят на БЛС д-р Божидар Нанев в своето изказване пред форума подчерта: Европейската комисия чрез първия си здравен мониторинг, направи няколко особено важни констатации за България, като първата е свързана с недофинансирането на системата. За тази година у нас се отделят 7,7% за здравеопазване, от които 4,17% са публични средства. Нерегламентираните плащания достигат до 40%, а при доброволните здравоноосигурителни фондове остават едва 0,1-0,2-%. На човек се падат по 132 евро разходи за здраве, което е най –ниското ниво в европейските страни.
Друг проблем са регулативните стандарти, които са пречка за достъпа на гражданите до медицинска памощ. В този аспект, препоръките, които дава комисията, са свързани с увеличаване на публичните средства за здравеопазване, с повишаване на здравноосигурителните вноски и тяхната събираемост, както и въвеждането на втория стълб на здравното осигуряване – доброволните фондове.
Това че има здравнонеосигурени не е проблем на Касата или на БЛС – каза още д-р Нанев. Това, че НАП не спазва закона и не си събира вноските, не дава право на държавата да се оплаква. За безработните има перо в републиканския бюджет и ако не се превеждат вноските, трябва да има предвидени административно – наказателни мерки.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)