СТАНОВИЩА НА РЛК ОТНОСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВ ЗДРАВЕН МОДЕЛ

СТАНОВИЩА НА РЛК ОТНОСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВ ЗДРАВЕН МОДЕЛ

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТАНОВИЩАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК:

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ХАСКОВО

СТАНОВИЩЕ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ШУМЕН

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СЛИВЕН

СТАНОВИЩЕ НА РЛК КЪРДЖАЛИ

СТАНОВИЩЕ НА РЛК МОНТАНА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СИЛИСТРА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ТЪРГОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ПАЗАРДЖИК

СТАНОВИЩЕ НА РЛК В.ТЪРНОВО

СТАНОВИЩЕ НА РЛК БЛАГОЕВГРАД

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СМОЛЯН

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ВАРНА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СТАРА ЗАГОРА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ПЕРНИК

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ВРАЦА

СТАНОВИЩЕ НА РЛККЮСТЕНДИЛ
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists