СТАНОВИЩА НА РЛК ОТНОСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВ ЗДРАВЕН МОДЕЛ

СТАНОВИЩА НА РЛК ОТНОСНО КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВ ЗДРАВЕН МОДЕЛ

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТАНОВИЩАТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК:

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ХАСКОВО

СТАНОВИЩЕ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ШУМЕН

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СЛИВЕН

СТАНОВИЩЕ НА РЛК КЪРДЖАЛИ

СТАНОВИЩЕ НА РЛК МОНТАНА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СИЛИСТРА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ТЪРГОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ПАЗАРДЖИК

СТАНОВИЩЕ НА РЛК В.ТЪРНОВО

СТАНОВИЩЕ НА РЛК БЛАГОЕВГРАД

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СМОЛЯН

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ВАРНА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК СТАРА ЗАГОРА

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ПЕРНИК

СТАНОВИЩЕ НА РЛК ВРАЦА

СТАНОВИЩЕ НА РЛККЮСТЕНДИЛ
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)