40лв. – цената на кофа с помия

40лв. – цената на кофа с помия

Д-р Ст. Константинов, зам.председател на УС на БЛС
Когато в медиите се пише за престъпния свят, най често информацията за извършителите на дадено деяние е сведена до инициали. Например – криминално проявения В.П. от Бургас, или Т.М., осъждан многократно. И в това има логика - колкото и да са ужасяващи извършените деяния, все пак съдът трябва да е инстанцията, която определя кой е престъпник и кой не.
Когато се касае обаче до лекар, за някои издания изглежда е въпрос на гордост да посочат пълните му имена, къде и като какъв работи. Никакво значение няма какво в същност е станало, неговата тежест и дали безспорно лекарят е нарушител.
Днешната преса (20.07) продължава да ни поднася шокиращи заглавия: „Хванаха кардиолог изнудвач” - в.Труд, „Лекар изнудва пенсионер за пари” в. Монитор, „Лекар изнудва старец за 40 лв.” в. 24 часа, „Лекар изнудва пенсионер за пари” в.Телеграф, като последното издание директно излива кофата върху всички алчни доктори с високо проникновения тълкувателен материал „ХипокрИтова* клетва”(виж най-долу).

Какво точно се е случило във варненското ДКЦ е работа на разследващите органи. От информацията предлагана под силните заглавия се разбира единствено, че пациент е заплатил ВСД, като преди това е бил изпратен с направление по НЗОК за консултация с кардиолог. Въобще не става ясно дали е имал индикации за въпросната ехокардиография, по негово желание ли е правена тя, дали първо е направена, а след това изнудван (2 дни ?) да плати услугата, или му е казана цената в началото и пациента е приел, дали пациента не е предложил сам пари, за да получи по-бързо специализираното изследване? Много въпроси, които могат напълно да обърнат тълкуването на случилото се.
Нека никой не ме разбира погрешно. Това не е опит да се защитава някоя от страните, поне не докато цялата информация не е проучена от компетентните органи. Случаят е неприятен и унизителен за цялото лекарско съсловие, защото комбинацията от думите лекар и изнудвач е обидна и хвърля петно на всички ни. 40лв. е точната цена за ехокардиография. Това разбира се не оправдава никой, че е приел условието да я прави за по-малко пари, а след това го нарушава или че го прави зад гърба на работодателя си. Вместо пасивност и пригаждане към условията с надеждата, че това няма да се случи точно на някой от нас, ние лекарите трябва да търсим и инициираме истински промени, отстоявайки реалната цена на нашия труд. Това е решението. Подобен случай нямаше да има, ако лекаря не работеше в ДКЦ, а в собствен кабинет със собствен апарат и ако пациента заплащаше услугата по официално обявените цени, а след това касата му възстановяваше разходите. Но тогава естествено щеше да рухне мита за широкообхватното и евтино здравеопазване, който две десетилетия след промяна на системата все още е жив.
Тепърва истината за случая ще се разкрие. Надявам се, че Районна колегия Варна ще разгледа въпроса и помогне на колегата, или го порицае, в случай че го намери за виновен.
Демонстративните полицейски акции срещу лекари в страна, където се крадат милиони, а крадците се представят като уважавани бизнесмени няма да доведат до по-качествено здравеопазване. Това може да стане само с реформи и адекватни финансови средства.
Публичното охулване на лекари вероятно спомага за повишаване на тиражите, но спирането само с представата за алчните доктори е твърде елементарно и по същество не води до друго, освен, колкото и парадоксално да звучи – да кара пациентите да си плащат, дори когато никой не им иска пари.
Що се касае за телеграфния вариант на Хипократовата клетва – това просто трябва да се прочете:

ХипокрИтова\ клетва
в.Телеграф
"В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва." Така започва Хипократовата клетва, която всички лекари полагат. Може би защото обещанието е "в името" на древногръцки божества на здравето и медицината, а не в името на личното A3, героите в тъжната варненска история не са обърнали много внимание върху какво са се клели. Ето как изглежда продължението на Хипократовото обещание през призмата на всички лицемерни лекари.
"Ще препоръчвам на болните подходящ режим и ще ги защитавам от всички вредни неща" може да се перифразира така: "Ще препоръчвам на болните OFF режим и ще ги защитавам от вредителите, като пазя парите им при себе си". "Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо" може да стане "Винаги и всекиму ще тикам отровата на своята алчност"."Когато влизам в някоя къща, това ще бъде само за да лекувам някой болен..." върви повече като "Когато влизам в някоя къща, това ще бъде само за да доразболея някой болен". "Всичко, каквото видя или чуя при изпълнението на своята професия, ще го пазя в тайна" предлагаме да стане "Всичко, което успея да гепя при изпълнението на своята професия, ще го пазя в тайна". Заклех се!

*От англ. Hypocritical - лицемерен*

Quo Vadis брой 4 от 16.05.2017 годинаSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)