АКАД. Д-Р ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ - "ЛЕКАР НА 2007 ГОДИНА"

АКАД. Д-Р ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ - "ЛЕКАР НА 2007 ГОДИНА"

По повод 20 години „Лекар на годината“ Ви припомняме в поредица от материали кои са носителите на най-престижното звание в сектора.

През октомври 2023 г. се навършват 20 години от основаването на престижното отличие „Лекар на годината“. Оттогава на 19 октомври – Деня на българския лекар БЛС връчва награди за принос в медицината. Идеята за това е на проф. Андрей Кехайов и две десетилетия на своя празник гилдията награждава най-заслужилите свои членове. В навечерието на „Лекар на годината 2023“ и гласуването на 20-тия носител на престижното отличие ще ви припомним кои заслужили медици са печелили титлата от нейното основаване до днес.

„Лекар на 2007 година“ Академик професор д-р Владимир Атанасов Овчаров, д.м.н.

Владимир  Овчаров е лекар, специалист по анатомия, хистология, цитология. Специфична област на интереса и научната му дейност е невроморфологията и невроанатомията. Дългогодишен ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към МУ София, два мандата е бил ректор на университета, бивш управител на фонд „Научни изследвания“, академик на БАН.

 Завършва медицина през 1966 г., от 1967 г. постъпва като асистент в катедрата по анатомия на Медицинския университет - София, където работи и досега. Специализирал е в Германия. Преподава в университета вече над половин век.

През 1971 – 72 г. е асистент в университета във Вюрцбург. През  1973 г. защитава научна титла „кандидат на медицинските науки“, през 1979 г. става доктор. Научно звание „доцент“ придобива през 1984 г., а професор през 1989 г. От 1990 – 92 и 1993 – 2010 г. е завеждащ Катедрата по анатомия, хистология и ембриология. 

Научната му биография обхваща 7 страници През професионалната си кариера е бил член и председател на множество професионални и научни организации, президент на Българското дружество по невронаука, председател на Българската национална академия по медицина. Член на редакционните колегии на множество научни списания. 

В своето професионално развитие акад. Овчаров прави научни изследвания в различни области - невробиология, невроморфология, развитие и полови различия на централната нервна система, клетъчна биология, клетъчни мембрани, сърдечно-съдова система, двигателен апарат.

Освен научни достижения, акад. Овчаров има принос и за развитието на академични структури, като по негова инициатива са създадени Факултетът по обществено здраве към Медицински университет - София и департаментът по езиково обучение и студентски спорт.

Автор е на 300 статии в списания и книги, от които 180 са отпечатани в чужди издания, 6 монографии, от които 3 на английски език, издадени в чужбина. Има над 300 резюмета от изнасяни доклади в научни прояви в страната и чужбина, 55 учебника и учебни помагала.  Под неговата научна редакция излиза българският превод на известния  „Атлас по анатомия на човека на Синелников“  през 2010 г.

Има един патент в Германия и над 1500 цитирания, от които над 2/3 в международни списания, монографии, учебници, дисертации.

Носител на многобройния отличия, сред които Лекар на годината 2007г, През 2014 г. е избран за „Лекар на Югоизточна Европа“ от The Southeast European Forum, а през 2018 г. е награден с орден Ave vitae на International Public Health Coordination Committee of Eurasian Medical Association. Носител през 2019 г. на орден„Св. Св. Кирил и Методий" за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образование.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)