Актуално Covid-19 и ваксини

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Препоръки на експертни бордове по специалности относно ваксиниране срещу Covid-19

Препоръки на експертни бордове по специалности относно ваксиниране срещу Covid-19

Актуално Covid-19

Актуално Covid-19

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)