Препоръки на експертни бордове по специалности относно ваксиниране срещу Covid-19

Официално писмо от проф. д-р Костадин Ангелов до БЛС и НСОПЛБ относно изготвени от Експертните съвети към министъра на здравеопазването препоръки за ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Кожни и венерически болести“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Гастроентерология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с коагулационни нарушения и анемии
Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти, подложени на трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ХСКТ)*
Препоръки за прилагане на ваксинопрофилактика срещу Covid-19 при пациенти с малигнени лимфопролиферативни заболявания
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с мултиплен миелом и болести на плазматичната редица
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Клинична алергология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по клиничната специалност „Нефрология” относно ваксиниране срещу COVID-19 при бъбречно-трансплантирани пациенти
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Ревматология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Трансфузионна хематология“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Препоръки на Експертният съвет по медицинската специалност „Трансплантология“ относно ваксиниране срещу COVID-19 при трансплантирани пациенти
Препоръки на Експертният съвет по медицинска специалност „Кардиология“ към МЗ за наличието на показания и противопоказания за ваксиниране с ваксина срещу SARS-CoV-2 на пациенти с придружаващи сърдечно съдови заболявания
Препоръки на Експертния съвет по медицинската специалност „Вътрешни болести“ относно ваксиниране срещу COVID-19
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)