АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ЗАВЪРНАЛ СЕ ОТ РИСКОВ РАЙОН, КОНТАКТЕН НА БОЛЕН С КОРОНАВОРУС ИЛИ СЪС СИМПТОМИ ЗА ОВИ

АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ЗАВЪРНАЛ СЕ ОТ РИСКОВ РАЙОН, КОНТАКТЕН НА БОЛЕН С КОРОНАВОРУС ИЛИ СЪС СИМПТОМИ ЗА ОВИ

БЛС подкрепа предложения от НСОПЛБ алгоритъм на поведение на общопрактикуващ лекар при завърнали се от рискови райони, контактен на болен от коронавирусна инфекция или заболял със симптоми на остра вирусна инфекция.

АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПЛ ПРИ ЗАВЪРНАЛ СЕ ОТ РИСКОВ РАЙОН, КОНТАКТЕН НА БОЛЕН С КОРОНАВОРУС ИЛИ СЪС СИМПТОМИ ЗА ОВИ -ТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)