АНКЕТА ОТНОСНО ПОЗНАНИЕТО НА НОРМОТЕНЗИВНА ХИДРОЦЕФЕЛИЯ

АНКЕТА ОТНОСНО ПОЗНАНИЕТО НА НОРМОТЕНЗИВНА ХИДРОЦЕФЕЛИЯ

Анкета относно познанието за нормотензивна хидроцефалия е предназначена да повиши осведомеността и да оцени знанията за НПХ сред лекарите. 

Нейн автор е д-р Джанпаоло Петрела  - италиански неврохирург с над 20 години опит, специализиран в лечението на нормотензивна хидроцефалия (НПХ).

Въпросникът има за цел да подчертае значението на разпознаването на НПХ, която често се диагностицира погрешно като болест на Паркинсон или болест на Алцхаймер, въпреки че засяга значителен процент от пациентите с деменция на възраст над 60 години.

Линк към анкетата ТУК
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)