Бавят изписването на лекарствата на 3 месеца

Бавят изписването на лекарствата на 3 месеца

Бавят изписването на лекарствата на 3 месеца class="txt">Лекарите все още не могат да изписват лекарствата за хронично болни за три месеца, оплакаха се вчера доктори. Въпреки одобрението на здравния министър и правителството промените в наредбата все още не са обнародвани в Държавен вестник. Текстовете, които бяха изменени в наредбата, предвиждат докторите да изписват лекарства за хронично болните на всеки три месеца, а не на 30 дни, както е сега.
вестник "Новинар"

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)