БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЕКИПА НА МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ"

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЕКИПА НА МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Дълбок поклон и сърдечна благодарност към екипа на МБАЛББ “Света София“ ЕАДсМедицински директор доц. д.м. д-р В. Юрукова, към всички лекари, медицински сестри и санитари.

Останахме очаровани от професионализма, изключителното внимание, сърдечното отношение и загриженоста към здравословните проблеми на всеки един от пациентите.

За някой пациенти бяха положени максимални денонощни усилия за бързото им изправяне на крака. Постъпили в безсъзнание и в невъзможност да се предвижват сами, с висока температура и силна давеща кащлица.

За други бяха положени същите максимални денонощно усилия за бързото облекчаване на давещата ги кашлица и за понижаване на поддържаната няколко дни изключително висока температера.

Изказваме искренната си сърдечна благодарност на целия екип на ВтораКЛНББ с ръководител на клиника доц. д.м. д-р В. Юрукова, на всички лекари, медицински сестри и санитари.

Благодарим Ви за високия професионализъм, изключителното внимание, сърдечното отношение и загриженоста с който се отнесохте към всеки от нас.

Пожелаваме на целия колектив на клиниката здраве, радост, щастие.

Бъдете все така всеотдайни, внимателни и загрижени за своевременното облекчаване на болките на пациентите и за бързото им излекуване каквито сте в момента.

Лечението, обслужването и хигиената в клиниката по наше мнение е на европейско ниво.

От изключително благодарните и признателни пациенти от стая 6 лекувани в периода от 28.10.2020г., до 09.12.2020г., Михаил Михайлов, Петър Рисин, Георги Пеев, Кирил Златанов, Валери Янев, Анатолий Трайков, Виктор Димитров и Тошко Какачев.

Инициативата на БЛС и БДО е отворена за всеки, който иска да каже "Благодаря!" на своя лекар, помогнал му да спечели битката с коварната болест. Всеки, който желае може да разкаже историята си за борбата с Covid-19 и да изпрати снимка на/с медика, които е бил до него и му е помогнал в тежките моменти. Вашите "топли думи" и снимки изпращайте на на електронната поща на съсловната организация:pr@blsbg.com. Всяка история ще бъде публикувана на сайта на Български лекарски съюз: blsbg.com, на Facebook и Instagram страниците на съсловната организация.

Героите в бяло имат нужда от Вашето "Благодаря!"

Само заедно можем да се справим!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)