БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

До Българския лекарски съюз

Признателност за моя личен лекар д-р Станислав Иванов

(София, „Младост 3“)

Живеем в сложно и трудно време, време на отрицание, безверие, без надежда за добро. Широко битува тезата, че у нас всичко е по-лошо в сравнение със Запада, САЩ и др. развити страни – и в медицината, и в образованието, и в стандарта на живот.

Но във всекидневието ни има и светлина, проблясват ярки, светли лъчи, има примери за подражание, за възхита и голяма признателност, примери, за които думите са безсилен израз за голяма благодарност.

Водена от народната мъдрост, „ако си направил добро, скрий го, премълчи го, но ако са ти направили добро, разкажи го“, реших да разкажа това, което преживях през последните 2 месеца и да изкажа своята признателност и дълбоко почитание към моя личен лекар: д-р Станислав Иванов, чийто кабинет се намира в сградата на 25 ДКЦ в „Младост 3“, гр. София.

Наложи ми се да живея дълго в гр. Бостън, САЩ. Почувствах се зле и потърсих лекарска помощ. Застраховката ми позволи да отида в център за спешна помощ. За съжаление, там не можаха да ми помогнат. Заключението на лекаря бе: необходима е консултация със специалист невролог, който да назначи скенер и кръвни изследвания. Достъпът до такъв лекар изискваше време.

Върнах се в България. Обърнах се за помощ към личния си лекар д-р Станислав Иванов. Той е личен лекар на цялото семейство в продължение на много години и лекува успешно както по-младите, така и по-старите от нас и се ползва с нашето високо доверие и уважение. Д-р Иванов ме прегледа обстойно, разпита ме подробно за проблемите и симптомите на заболяването ми. Изслуша ме внимателно, после спокойно и уверено ми изписа лекарства. На излизане твърдо и много сериозно ме предупреди: „Започни да пиеш лекарствата още днес. Необходимо е своевременно лечение, лечение за надпревара с времето“. Бързата и компетентна намеса на д-р Иванов изигра решаваща роля за моето възстановяване.

След консултацията с него, за уточняване на диагнозата в продължение на 2 месеца ходих от невролог на кардиолог, от лаборатория в лаборатория за електромагнитен резонанс на глава, за емг на горни крайници, за поставяне на холтер, за доплер, за кръвни изследвания, защото провеждането на тези изследвания у нас е негласно диференцирано: за платено изследване се чака от 2 до 3 дена, а за записване с направление – от една седмица до 1 месец и половина. Върнах се при д-р Иванов с диагноза, резултат на много изследвания, която потвърди неговата диагноза: инсулт. Предписаният ми богат микс от лекарства от специалистите след поставена сигурна диагноза потвърждаваше изписаните ми от д-р Иванов лекарства. Той прегледа изследванията и направените заключения от лекарите и скромно каза: „Логиката водеше натам“.

Бързото и своевременно лечение, започнато от д-р Иванов, което продължавам, ме направи отново работоспособен човек, без да тежа на моите близки за обслужване и подкрепа.

И накрая искам да споделя своите впечатления от дългогодишните ми посещения в кабинета на д-р Иванов. Той е “симбиоза” от знания, базиращи се на науката и на личния му опит, от висок морал, самоотверженост, човечност и душевна чистота, качества, които трябва да са присъщи на всеки добър лекар. Чакащите пациенти пред неговия кабинет са обединени около израза „много е добър“.

Разказаното от мен доказва, че в България има отлични лекари, които се отнасят с голяма отговорност към своите задължения към всички пациенти, независимо от възрастта им. От друга страна, това откроява много важното, трудно и отговорно място на личния лекар като звено в цялата система на медицинското ни обслужване. Без наличието на голямо специализирано медицинско “въоръжение” с апаратура, това звено трябва да взема бързи, нечакащи забавяне и животоспасяващи решения за своите пациенти. Високата компетентност на лекарите в него е изключително важна и необходима. И накрая, не мога да отмина и финансовата страна на прегледа и лечението ми при д-р Иванов. То е по здравна каса за разлика от заплатеното за другите прегледи и изследвания.

доцент И. Драганова, доктор по икономика

28. април 2024,

Гр. София
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)