БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ЕКИПА НА МБАЛ "ПРОФ. АНГЕЛ ПЕШЕВ" ГР. ТЕТЕВЕН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ЕКИПА НА МБАЛ "ПРОФ.  АНГЕЛ ПЕШЕВ" ГР. ТЕТЕВЕН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето писмо бих искала да изразя оргомната си благодарност за хуманното и професионално отношение, проявено към мен от екипа на вътрешното отделение на МБАЛ „проф. Ангел Пешев“, гр. Тетевен.

В периода 20.01.2024 г. – 27.01.2024 г. се наложи по спешност да бъда приета в отделението с двустранна бактериална пневмония. Състоянието ми беше критично и благодарение на медицинските специалисти, ситуацията беше своевременно овладяна. Назначеното лечение доведе до пълното ми излекуване в кратък срок.

Обръщам се с това писмо към Вас като пациент, който е впечатлен от професионализма, човечността и всеотдайността на  д-р Лада Бояджиева, д-р Мариел Върбанов, целия екип от спешната помощ и медициски сестри (Виолета Гюрова, Кичка Пенчева, Веска Нешева, Теодора Тодорова, Цонка Алексиева, Маринела Димитрова.), лаборанти, фармацевт, помощен персонал и административни служители.

Лечението и вниманието, които получих през целия болничен престой, допринесоха да се чувствам спокойна и в сигурни ръце. Бях подкрепена не само от добри специалисти, който спазват Хипократовата клетва, но и от изключително благородни хора.

Може би тук е мястото да уточня, че от много години съм жител на столицата и до този момент опитът ми с болнични заведения е основно от софийските болници и отделения, в които е имало случаи да попадна аз или близките ми.

Отношението, което получих в болницата на родния ми град Тетевен, беше на ниво, което не съм виждала никъде до момента и не съм предполагала, че бих могла да получа, особено в период на грипна епидемия.

Впечатленията ми градят не само на вниманието към мен, а и към всички пациенти на отделението, което в онзи момент беше пълно. Грижата, която всеки от нас получи, прецизността на всеки преглед, предоставянето на всеки медикамент, показаха едно ниво на лечение и подкрепа, което считам, че би следвало да служи за пример.

Ние пациентите е редно да се обръщаме към институциите и Вас ръководителите, не само в моменти на трудности и проблеми, а и в ситуации, в които можем да изкажем своето уважение и признателност.

Болниците в малките населени места обикновено са обект на критики и реформи, но смятам, че е важмо да се знае къде има работещи практики, които трябва не само да останат като такива, а при възможност да бъдат подкрепяни и развивани!

С уважение,

Анна Радева-Миронова

пациент

12.02.2024 г.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)