БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ЕКИПА НА УМБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ"

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ЕКИПА НА УМБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ"

Благодарствено писмо от Елена Димова Кънева 

Искам да изкажа голямата си благодарност към целия екип от лекари, медицински сестри и санитари от отделението по Кардиология и отделението по Кардиохирургия към УМБАЛ „Лозенец“ - гр.София, за високия им професионализъм, човешка загриженост и внимание, защото всички те работят в името на живота.

 На 27.03.2023г. д-р Петър Илиев от клиниката по Кардиология диагностицира баща ми Димо Ганев Дочев - 74г. със сериозен сърдечен проблем, който налагаше сърдечна операция, а направените изследвания не позволиха това да се извърши в спешен порядък. Беше необходимо да се стабилизират изключително ниските му нива на хемоглобин и да се изключат всякакви други заболявания преди да се извърши сърдечната операция. Това наложи по продължителен престой в болнична обстановка, като баща ми до този момент, през живота си не беше влизал в болница. 

Трябваше цялото семейство да му помогнем да преодолее и психологическия проблем и страха за живота му, свързан с предстоящата операция. Тук е момента да се поклоним на д-р Ембие Азис от клиниката по Кардиология, която положи неимоверни усилия за да се тушира това напрежение в баща ми и той да се реши да се подложи на тази животоспасяваща операция. Нейните денонощни грижи за баща ми са достойни за уважение и показват как един лекар трябва да се отнася към всеки един пациент! 

На 18.04.2023 г. д-р Азис Азис от отделението по Кардиохирургия извърши успешно операцията на баща ми, а след това д-р Мариета Йорданова продължи като лекуващ лекар грижата по следоперативното му възстановяване. В момента баща ми се радва на бързо възстановяване в резултат на безупречната работа на лекарите.

 Цялото ни семейство е изключително признателно, пожелаваме им много здраве, да бъдат все така всеотдайни в работата си и мили с пациентите си, да постигат още по-високи върхове в медицината и да бъдат все така достойни за пример! Убедена съм, че всяка болница, която има такива великолепни и всеотдайни специалисти, които влагат душата и сърцето си, за да лекуват и полагат грижи за своите пациенти, допринася за това името на лекарите да заеме елитно място в обществото и да се засили уважението към тях. Нашето общество трябва да се гордее с тях!

 Благодаря Ви от сърце! 

С уважение: Елена Кънева
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)