„За децата на героите в бяло“

ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

От старта на кампанията по дарителската сметка са събрани над 30 хил. лв.

ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО

ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО

Училищният ученически съвет на VІІ СУ "Н. Геров" - Варна се включи активно в благотворителната кампания „За децата на героите в бяло“.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „БЛАГОРОДНИ СЪРЦА СЪС ЗОНТИАНСКИ ДУХ“

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „БЛАГОРОДНИ СЪРЦА СЪС ЗОНТИАНСКИ ДУХ“

Благотворителен онлайн концерт в подкрепа на инициативата на БЛС, осъществявана съвместно с Ники Кънчев, БАПЗГ и доброволчески организации за финансово подпомагане на децата на починалите от Covid-19 медици под надслов: “За децата на героите в бяло”.

УЧЕНИЦИ С ЖЕСТ КЪМ ВРЪСТНИЦИТЕ СИ, ЗАГУБИЛИ РОДИТЕЛ В БИТКАТА С COVID-19

УЧЕНИЦИ С ЖЕСТ КЪМ ВРЪСТНИЦИТЕ СИ, ЗАГУБИЛИ РОДИТЕЛ В БИТКАТА...

Български лекарски съюз, с подкрепата на Ники Кънчев, БАПЗГ и доброволческите организации, продължава инициативата за финансово подпомагане на децата на починалите от Covid-19 медици под надслов: “За децата на героите в бяло”.

ПОРЕДНА ПОДКРЕПА ЗА ИНИЦИАТИВАТА „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

ПОРЕДНА ПОДКРЕПА ЗА ИНИЦИАТИВАТА „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

McDonald's с жест към най-малките деца на починалите от Covid-19 медици

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ ИЛИ КОГАТО ДОБРОТО СЕ ВЪЗНАГРАЖДАВА

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ ИЛИ КОГАТО ДОБРОТО СЕ ВЪЗНАГРАЖДАВА

Благородният жест на петокласниците от столичното 23 СУ „"Фредерик Жолио Кюри", които подкрепиха кампанията „За децата на героите в бяло“, беше възнаграден.

„ДАРИК БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТЪРГ“ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ С 2 000 ЛВ

„ДАРИК БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТЪРГ“ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА „ЗА ДЕЦАТА...

Сумата от националната инициатива на Българския лекарски съюз с подкрепата на БАПЗГ, Ники Кънчев и приятели достигна близо 20 000 лева.

УЧЕНИЦИ С ЖЕСТ КЪМ ВРЪСТНИЦИТЕ СИ, ЗАГУБИЛИ РОДИТЕЛ В БИТКАТА С COVID

УЧЕНИЦИ С ЖЕСТ КЪМ ВРЪСТНИЦИТЕ СИ, ЗАГУБИЛИ РОДИТЕЛ В БИТКАТА...

Ученици с жест към свои връстници. Петокласници на столичното 23-то средно училище "Фредерик Жолио-Кюри" подкрепиха инициативата "За децата на героите в бяло".

НАД 13 000 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

НАД 13 000 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е сред дарителите със сумата от 5 000 лв.

НАД 7 600 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

НАД 7 600 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Благодарим на всички дарители, фирми и частни лица, които протягат ръка в тежък момент.

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Български лекарски съюз, с подкрепата на Ники Кънчев, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и доброволческите организации Защото сме хора и Благодаря Ви, че Ви има, стартира инициатива за финансово подпомагане на децата на почин...

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)