БЛС И НЗОК ПОДПИСАХА МЕТОДИКАТА, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

БЛС И НЗОК ПОДПИСАХА МЕТОДИКАТА, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

БЛС и НЗОК подписаха Методиката, предложена от Съсловната организация за разпределението на парите за здраве за 2022 година.

С Методиката може да се запознаете в прикачения файл.

Методика; Условия и ред в изпълнение на ЗБНЗОК 2022 г., определени от УС на БЛС и НС на НЗОКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)