БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА Д-Р АЛЕКСАНДЪР СТАНИШЕВ

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА Д-Р АЛЕКСАНДЪР СТАНИШЕВ

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, близките и колегите на д-р Александър Станишев, хирург, работещ в Клиниката по ендоскопска и обща хирургия в Първа градска болница в София.

Д-р Станишев е четвърто поколение хирург. Внук на знаменития проф. д-р Александър Станишев и племенник на проф. Димитър Станишев, анатом от Пловдив и на д-р Константин Станишев.

Човек със силна гражданска позиция, който не се страхува  да я заяви, макар и понякога да не съвпада с мнението на мнозинството. Лекар, винаги готов да помогне на  нуждаещите се.

Поклон пред паметта му!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)