БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. Д-Р ИВАН СМИЛОВ, ДЕКАН НА МФ НА МУ-СОФИЯ (1991-1999)

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. Д-Р ИВАН СМИЛОВ, ДЕКАН НА МФ НА МУ-СОФИЯ (1991-1999)

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на професор д-р Иван Дончев Смилов, д.м.н.

 С огромна болка и прискърбие посрещнахме новината за загубата на един прекрасен лекар, дълбоко уважаван преподавател и учен – дългогодишен ръководител на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение (1992-2008) и декан на Медицински факултет, МУ-София (1991-1999). 

Проф. Иван Смилов бе международно признат учен, но и харизматична личност, обичан и уважаван преподавател.  Носител е за 2009 година на наградата на МУ-София на името на „Проф. Стоян Киркович” за цялостна преподавателска и научна дейност.

Поклон пред паметта му!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)