БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОЛЕГИТЕ И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР УЧИКОВ, Д.М.Н..

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОЛЕГИТЕ И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР УЧИКОВ, Д.М.Н..

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, колегите и близките на проф. д-р Петър Учиков, изтъкнат хирург, дългогодишен преподавател, учен, декан на Медицинския факултет и ръководител на катедрата по Специална хирургия на МУ – Пловдив и на Втора хирургична клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

С огромна болка и прискърбие посрещнахме новината за кончината на проф. Учиков, който със своя авторитет, принципност и лекарски професионализъм бе сред специалистите, поставили основите на хирургията и институционалното израстване на МУ Пловдив. 

Лекар, преподавател и учен с авторитетно присъствие, високи стандарти и ментор за студенти, докторанти и колеги.

Мъката е непреодолима, а загубата е на цялото общество! 

Поклон пред всеотдайно и с достойнство изпълнения професионален и морален дълг!
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)