БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОЛЕГИТЕ И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. ИВАН МЕРДЖАНОВ

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОЛЕГИТЕ И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. ИВАН МЕРДЖАНОВ

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, колегите и близките на проф. Иван Мерджанов, д.п. – дългогодишен преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт в Медицински университет – Варна,  филолог, професор по педагогика, помогнал на хиляди млади хора да следват мечтите си за успешна реализация в медицинската професия. Повече от 30 години проф. Иван Мерджанов посвети на работата си в МУ „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. 

Напусна ни един изключително ерудиран и сърдечен човек, голям професионалист и авторитет.

Опелото в памет на проф. Мерджанов ще се състои на 8 февруари от 13:45 ч. в параклиса на Централните варненски гробища.

Поклон пред паметта му!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)