БЛС: НАСТОЯВАМЕ ПРЕГОВОРИТЕ С НЗОК ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНИ И ДА БЪДАТ СТРИЙМВАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

БЛС: НАСТОЯВАМЕ ПРЕГОВОРИТЕ С НЗОК ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНИ И ДА БЪДАТ СТРИЙМВАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Във връзка с Ваше писмо изх. № 17-01-259/20.10.2021 г., приложено Ви изпращам принципните ни предложения, които бихме искали да залегнат в споразумение за разпределяне на неразходвания остатък от средствата, предназначени за разходи за здравноосигурителни плащания по съответните редове за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична, специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г.

Предложението ни, с което бяхте запознати и беше презентирано и обсъдено по принцип на работни рещи срещи със служители на НЗОК, е: С неразходвания остатък от средствата по бюджетите за ПИМП, СИМП и БМП да се извърши допълнително заплащане за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на медицинска помощ по договор с НЗОК през 2021 г.

Считаме, че с приемане и подписване на Условия и ред по § 1, ал. 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 г. между НЗОК и БЛС ще дадем необходимата стабилност и сигурност на здравната система за предстоящите тежки месеци, ще постигнем жизненоважните в настоящия момент стимулиране и финансова подкрепа за изпълнителите на медицинска помощ от всички нива на системата – болници, общопрактикуващи лекари и специалисти в извънболничната помощ.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Във връзка със засиления обществен интерес по темата за стабилността на системата и в доказателство на прозрачността на договорния процес, настояваме преговорите между БЛС и НЗОК да бъдат публични и да бъдат стриймвани онлайн в реално време.

Писмото и предложението може да намерите в прикачения файл.

Писмо от УС на БЛС до НЗОК във връзка с предстоящите преговори и предложението на БЛС за разпределяне на неразходвания остатък от средствата, предназначени за разходи за здравноосигурителни плащанияSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)