БЛС: НЕ ПОСЯГАЙТЕ НА МЕДИЦИТЕ!

БЛС: НЕ ПОСЯГАЙТЕ НА МЕДИЦИТЕ!

Български лекарски съюз категорично осъжда поредния случай на нападение над медик. Медицинска сестра от спешното отделение на пернишката болница МБАЛ "Рахила Ангелова" е била ударена от пациент, докато се е опитвала да му помогне.

Подобно поведение е грозно, недостойно и крайно оскърбително. Агресията над медици е сред причините за острата кадровата криза в сектора, а при специалистите по здравни грижи тя е най-осезаема. Абсолютно недопустимо е докато медицинско лице се опитва да изпълни дълга си срещу него да бъде проявявана агресия.

Български лекарски съюз е категоричен, че няма да търпи медици да бъдат унижавани, подлагани на тормоз и атакувани, докато се опитват да изпълнят служебните си задължения.

Спреде да посягате на медиците, пазете ги!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)