БЛС: НЕ ПОСЯГАЙТЕ НА МЕДИЦИТЕ!

БЛС: НЕ ПОСЯГАЙТЕ НА МЕДИЦИТЕ!

Български лекарски съюз категорично осъжда поредния случай на нападение над медик. Медицинска сестра от спешното отделение на пернишката болница МБАЛ "Рахила Ангелова" е била ударена от пациент, докато се е опитвала да му помогне.

Подобно поведение е грозно, недостойно и крайно оскърбително. Агресията над медици е сред причините за острата кадровата криза в сектора, а при специалистите по здравни грижи тя е най-осезаема. Абсолютно недопустимо е докато медицинско лице се опитва да изпълни дълга си срещу него да бъде проявявана агресия.

Български лекарски съюз е категоричен, че няма да търпи медици да бъдат унижавани, подлагани на тормоз и атакувани, докато се опитват да изпълнят служебните си задължения.

Спреде да посягате на медиците, пазете ги!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)