БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ

БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ЛЕКАРИ

За седма поредна година Български лекарски съюз ще подпомогне развитието на младите български лекари чрез разширения проект за финансово стимулиране.

Тази година Съсловната организация реши да развие проекта и да го превърне в ежегодна програма за финансово стимулиране на бъдещи и млади лекари или както следва:

1) Студенти 5-ти и 6-ти курс, чрез отпускането на ежемесечна стипендия в размер до 120 лв. в рамките на една учебна година.

Срок за кандидатстване – 28 февруари;

Критерии за отпускане на ежемесечна стипендия в рамките на една учебна година за студенти след 4-ти курс – ТУК

Заявление за кандидатстване Образец № 1 тук:

2) Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години.

Срок за кандидатстване – целогодишно;

Критерии за участие в национални и международни научни форуми, с устна презентация или постер – ТУК

Заявление за кандидатстване Образец № 2 тук:

3) Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години, специализанти и докторанти.

Срок за кандидатстване – 31 март;

Критерии за финансиране на научно-изследователски проекти, които да са предхождани от предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализирана научна литература – ТУК

Заявление за кандидатстване Образец № 3 тук:

Документи се приемат от 1-ви февруари 2019 г.на адрес: гр.София, бул.“Акад.Ив.Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.
Последни новини


SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)