БЛС: ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ КОЛЕГИТЕ СПАСИТЕЛИ ОТ АМ „ТРАКИЯ“

БЛС: ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ КОЛЕГИТЕ СПАСИТЕЛИ ОТ АМ „ТРАКИЯ“

Български лекарски съюз изказва огромната си благодарност към спасителите от АМ „Тракия“, които самоотвержено, без колебание, хладнокръвно, без показност и изключително професионално, помогнаха на пострадалите деца и възрастни при инцидента на магистралата.

Нашите колеги, които са били на мястото минути след катастрофата, показаха на цялото ни общество човешкото лице на българския лекар! 

Макар че не смятат себе си за герои, лекарите спасители са добрият пример, който трябва да бъде забелязван, поощряван и оценен, защото хуманността е в основата на нашата професия.

Благодарим Ви, колеги! Благодарим и на всички колеги, които продължават да се грижат за пострадалите, както и на тези хора, които също са се включили и помогнали!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)