БЛС ПОДКРЕПЯ ИСКАНИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ОТ РЗОК И НЗОК ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

БЛС ПОДКРЕПЯ ИСКАНИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ОТ РЗОК И НЗОК ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

На свое заседание УС на Български лекарски съюз взе следното решение: 

БЛС подкрепя справедливите искания на колегите, работещи в РЗОК и НЗОК. Оценката за труда им е оскърбителна и показва  непознаване на отговорностите, които носят. Заплащането им не отговаря по никакъв начин на огромното натоварване, на което са подложени. 

Наред с необходимостта от увеличение на заплатите от БЛС сме на мнение, че е необходимо реформиране и рационализиране на щата в РЗОК в страната, оптимизиране и улесняване на процесите на работа на колегите, работещи в тези структури. Решаването на проблема не минава през назначаването на стотици нови служители, на обидно ниски заплати. Подобна стъпка няма да доведе до по-добра организация на работа и няма да удовлетвори работещите там,  а напротив - ще утежни и без това тромавата структура.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)