БЛС ПРОДЪЛЖАВА ДА НАСТОЯВА ЗА ГРАФИК ЗА ПРЕГОВОРИТЕ С НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК, КОИТО ДА БЪДАТ СТРИЙМВАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

БЛС ПРОДЪЛЖАВА ДА НАСТОЯВА ЗА ГРАФИК ЗА ПРЕГОВОРИТЕ С НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК, КОИТО ДА БЪДАТ СТРИЙМВАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ДО

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

ДО ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р ЗЛАТАНОВ,

Във връзка с наше писмо от 25.10.2021 г., отново Ви приканваме да пристъпим към преговори между представителите на НЗОК и БЛС, по чл. 54 от Закона за здравното осигуряване по следните две теми:

изпратените от Вас предложения за Допълнение на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка (НЗОК изх. № 17-01-260 и №17-01-261 от 22.10.2021 г.), и

представеното от БЛС принципно предложение за изготвяне и приемане на Условия и ред по § 1, ал. 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 г.

Очакваме да предложите конкретна дата и час за среща като, както вече Ви уведомихме, желанието ни е преговорният процес да е публичен и с възможност за предаване онлайн.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Писмото може да прочетете и тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)