БЛС СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ

БЛС СЕ ОТТЕГЛЯ ОТ УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ

В изпълнение решението на 50-ия извънреден събор на БЛС, беше изпратено писмо до всички институции за оттегляне на БЛС от участие във всички работни групи, комисии и т.н.

Писмото можете да видите [тук:](</images/Documents/bls_otkaz u4astie.pdf>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)