БЛС СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА, ДАНС И АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА НЗОК

БЛС СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА, ДАНС И АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА НЗОК

"Имаме достатъчно обосновани съмнения, че се прави опит да бъдат прикрити около 200 млн. лева от гласуваните от парламента, които трябва да отидат до лечебните заведения за болнична помощ, за първична извънболнична помощ и за специализирана извънболнична медицинска помощ. Това е нарушение на Закона за бюджета".

Той изтъкна, че НЗОК прави опит да заплати за 12 месеца дейност на здравните заведения със средства за 11 месеца:

"Става въпрос за големи суми, които ръководството на НЗОК се опитва да прехвърли за следващата година, но тогава те вече няма да бъдат на разположение на лечебните заведения и не се знае за какво ще бъдат похарчени".

Д-р Маджаров подчерта, че има решение на Надзорния съвет на НЗОК да не публикува вече стенографските протоколи от заседанията си.

Интервюто на Даниела Големинова с д-р Иван Маджаров в предаването "12+3" можете да чуете в линка ⤵️

Целия материал може да видите тук

Източник: БНР Радио София БНР Радио София
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)