ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ФАРМАЦЕВТИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ФАРМАЦЕВТИ!

Скъпи колеги,

От името на Управителния съвет на БЛС и лично от свое име, поздравявам всички, които днес празнуват, всички колеги фармацевти.

В този ден бих искал да изразя огромното си уважение към труда на всички Вас, които продължавате да утвърждавате добрата фармацевтична практика. Тя е в основата на безопасното и ефективно лечение и в изграждането на доверие между Вас и Вашите пациенти.

Уважаеми колеги,

 Народният календар ни учи, че билките и водата в утрото на Еньовден са най-лековити и това е традиция, която спазваме от години и е повод за поредно уважение към Вашия труд.

Продължавайте да поддържате нестихващата любов към хуманната професия, на която сте се посветили.

Пожелавам Ви букет от благополучие, здраве и професионални успехи. 

Честит празник!

Гр. София                                                      Д-р Иван Маджаров,

24.06.2024 г.                                                Председател на БЛС
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)