ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ "ЛЕКАР НА 2012 ГОДИНА"

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ "ЛЕКАР НА 2012 ГОДИНА"

По повод 20 години „Лекар на годината“ Ви припомняме в поредица от материали кои са носителите на най-престижното звание в сектора.

През октомври 2023 г. се навършват 20 години от основаването на престижното отличие „Лекар на годината“. Оттогава на 19 октомври – Деня на българския лекар БЛС връчва награди за принос в медицината. Идеята за това е на проф. Андрей Кехайов и две десетилетия на своя празник гилдията награждава най-заслужилите свои членове. В навечерието на „Лекар на годината 2023“ и гласуването на 20-тия носител на престижното отличие ще ви припомним кои заслужили медици са печелили титлата от нейното основаване до днес.

„Лекар на 2012 година“ Чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, д.м.н

Професионалният път на д-р Николай Петров започва през 1985 г. Работи последователно като ординатор, асистент, главен асистент, началник клиника, началник Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ във ВМА-София. От 2014-2017 г.  –  началник на Военномедицинска академия. Бил е два пъти министър на здравеопазването.

През 2012 година печели отличието „Лекар на годината“. Две години по-късно получава почетен знак на Министерство на отбраната „Свети Георги” – II степен а през 2015 г. – орден „Стара планина” с мечове – І степен.

Образование и академично развитие:

1985 г. – магистър по „Медицина“ от МУ-Варна

1991 г. – специалист по „Анестезиология, реаниматология и интензивно лечение”

2008 г. – специалност „Спешна медицина” от МУ-София

2007 г. – магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от МУ-София

2001 г. – придобива образователна и научна степен „доктор”

2002 г. – избран е за „доцент” по анестезиология и реаниматология

2011 г. – придобива научна степен „доктор на науките”

2012 г. – избран е за „професор” по анестезиология и реаниматология

2012 г. – национален консултант по анестезиология и интензивно лечение

2013 г. – стратегически курс във ВА „Г. С. Раковски”

2015 г. – избран е за член-кореспондент на БАН

Проф. д-р Николай Петров член на Европейското дружество по регионална анестезия (ESRA). През 2014 г.  избран е за вицепрезидент на Световна асоциация по интравенозна анестезия (WorldSIVA). Бил е председател на Дружеството на анестезиолозите, на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене. Член е на Американското дружество на анестезиолозите (ASA), на Европейското дружество по интензивна медицина (ESICM) и др.

Проф. Петров е автор и съавтор на повече от 400 научни публикации и участия във форуми и над 15 книги – медицинска научна литература.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)