Състав на Централна етична комисия

Д-р Юлия Бянкова

Д-р Юлия Бянкова

Председател на Централна комисията по професионална етика

Членове на Висш медицински съвет

Д-р Иван Маджаров

Д-р Георги Цигаровски

Д-р Здравко Димитров

Проф. д-р Петър Панчев

Д-р Владимир Гончев

Членове на Централната комисия по професионална етика

Д-р Калоян Куртев

Д-р Жени Стоичкова

Д-р Николай Йоцов

Д-р Петко Загорчев

Д-р Юрий Жечев

Д-р Ирина Ботева

Д-р Костадинка Пенджакова

Д-р Бисер Тодоров

Д-р Виделина Даскалова

Д-р Тотко Найденов

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)