Състав на Централна етична комисия

Проф.д-р Мая Аргирова

Проф.д-р Мая Аргирова

Председател на Централна комисията по професионална етика

Членове на Централната комисия по професионална етика

Д-р Йорданка Узунова
Д-р Пенка Стойнова
Д-р Калоян Куртев
Д-р Татяна Матева
Д-р Елена Стайкова
Доц.д-р Иванка Гергова
Д-р Петко Стефановски
Д-р Петко Загорчев
Д-р Михаил Абаджиев
Д-р Тотко Найденов

Членове на Висш медицински съвет

Д-р Иван Маджаров
Доц.д-р Любомир Киров
Д-р Красимира Ковачка
Д-р Георги Цигаровски

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)